Ihsane JarfiOp 22 april wordt Ihsane Jarfi, een jonge homoseksuele dertiger van Marokkaanse afkomst, ontvoerd toen hij in het centrum van Luik de discotheek « Open Bar » verliet.

Ihsan keerde zicht tot 4 personen die een meisje probeerden te dwingen in hun auto te stappen. Om redenen die onbekend zullen blijven, neemt hij plaats in het voertuig en verdwijnt met hen.

Vrij snel organiseren vrienden en familie zoekacties, en de media interesseren zich in wat eerst een fait divers lijkt. Een gedreven solidariteit trekt door het land en vrijwilligers verspreiden folders met zijn foto om Ihsane te vinden. Helaas, op 1 mei 2012 wordt zijn levensloze lichaam gevonden, achtergelaten in een veld in de buurt van Luik. Het draagt de littekens van geweld en barbaarse daden die zijn moordenaars hem deden ondergaan.

De stad Luik, gekend om zijn openheid en tolerantie, maar ook heel het land, is in shock. België, progressief land, wordt voor het eerst in zijn juridische geschiedenis geconfronteerd met een homofobe moord.

Dankzij de efficiënte werking van de gerechtelijke politie worden de vier verdachte moordenaars snel gevonden en gearresteerd.

Tijdens de begrafenisplechtigheid getuigt de  familie van Ihsan van een grote waardigheid, en vader Hassan Jarfi roept op tot een tolerante samenleving waarin discriminatie en homofobie geen plaats heeft.

Hij schrijft een boek «  Ihsane Jarfi, le couloir du deuil » (Editions Luc Pire) en contacteert verscheidene persoonlijkheden uit de politieke, academische en verenigingswereld om uiting te geven aan zijn wens om een Stichting op te richten als blijvende  herinnering aan zijn zoon.

Deze Stichting heeft tot doel te strijden tegen alle vormen van discriminatie en geweld, in het bijzonder deze die ingegeven zijn door homofobie.

De Stichting is opgericht op 6 februari 2014 (de verjaardag van Ihsan) dankzij  hulp van notaris Coeme de Grivegnée. Het maatschappelijke doel (artikel 4, zie bijlage) luidt als volgt:

 » De stichting heeft als doel:

– het verdedigen van de principes van de Universele Verklaring van de Rechten van de mens van 1948 (VN) en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie om onrecht, willekeur, en onverdraagzaamheid te bestrijden en het verwezenlijken van het fundamenteel principe van gelijkheid tussen mensen,
– de strijd tegen alle vormen van discriminatie of geweld tegen personen of groepen vanwege hun seksuele geaardheid of reële of vermoede genderidentiteit.

Het verwezenlijken van dit doel zal worden nagestreefd  met name door volgende activiteiten:

  1. Het bevorderen van inzetbare instrumenten en middelen (gehoor geven, informatie, adviezen) ten behoeve van slachtoffers van discriminerende en homofobe agressie.
  2. Het bevorderen van innovatieve strategieën (label, charter, contractvoorwaarden) in het openbaar bestuur, bij vakbonden, in publieke en particuliere bedrijven, om de manifestatie van homofoob gedrag te voorkomen.
  3. Het ondersteunen van sensibiliseringsscampagnes (tentoonstellingen, voorstellingen, concerten, posters) naar het grote publiek, in goede verstandhouding met andere actoren in de sector. « 

Plk I JIn de loop van 2014 richt de Stichting zich op en start haar eerste activiteiten.

Een gedenkplaat wordt aangebracht en ingehuldigd door de autoriteiten van de stad Luik nabij de plaats waar Ihsan werd ontvoerd.

Op 23 december 2014, na een proces van meer dan een maand, veroordeelt het Hof van Assisen van Luik  de vier moordenaars van Ihsan zeer zwaar, en wordt het in de  Belgische wet verzwarende motief van homofobe misdaad weerhouden  in het arrest.

In juli 2015 wordt de Stichting Ihsane Jarfi lid van Het Belgisch Netwerk van Stichtingen.